VI edycja
Rozpoczęcie: 13 stycznia 2024 r.

Politechnika Krakowska
ul. Warszawska 24
Wydział Inzynierii i Technologii Chemicznej
sala 12 (parter) wejscie od ulicy Szlak (naprzeciw Carrefour Express)

Technologia, zastosowanie, badania, bezpieczeństwo, biznes.

Program


Studia

Studia podyplomowe z zakresu: Wyroby Lakierowe, Technologia i Zastosowanie


Organizatorzy

Politechnika Krakowska Wydział Inżynierii I Technologii Chemicznej oraz ICHEMAD-PROFARB Gliwice


Współpraca

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego Sitpchem, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników Centrum Farb i Tworzyw w Gliwicach

O Studiach


System i terminy: 2 Semestry, wykłady sobota-niedziela, co 2-gi tydzień, zajęcia realizowane w trybie hybrydowym (połowa zajęć w formie wykładów zdalnych, połowa stacjonarnie)

Rozpoczęcie: -

Wymagania dla uczestników: Wykształcenie wyższe

Wykłady i zajęcia: W języku polskim oraz angielskim

Odpłatność: 7850zł

Termin zgłoszenia: 22.12.2023

Ramowy Program Studiów

 • podstawy chemiczne, definicje
 • surowce, materiały do wytwarzania
 • formułowanie, receptury
 • technologia i procesy produkcyjne
 • maszyny, urządzenia, instalacje
 • właściwości i metodyka badań, przyrządy

 • grupy i rodzaje wyrobów lakierowych
 • stosowanie; metody, urządzenia, instalacje
 • najnowsze produkty, technologie, procesy
 • badania i rozwój
 • bezpieczeństwo i ochrona środowiska
 • biznes i zarządzanie

Studia podyplomowe

dające wiedzę

i wspierające karierę

Pierwsze w Polsce Studia Podyplomowe przekazują kompletną, praktyczną i przydatną wiedzę z zakresu najnowszych technologii i stosowania wszystkich rodzajów farb i lakierów.

Dedykowane są

dla pracowników

 • dyrektorów, menadżerów, kierowników, i technologów fabryk farb i lakierów
 • pracowników działów marketingu i obsługi klienta producentów farb i lakierów
 • specjalistów z działów badań i rozwoju, kontroli jakości
 • specjalistów z instytutów badawczych oraz uczelni
 • innych osób zainteresowanych biznesem farb

Wykładowcy

 • Naukowcy z Politechniki Krakowskiej
 • Naukowcy i specjaliści z uczelni oraz firm niemieckich
 • Doświadczeni specjaliści i praktycy z przemysłu farb i lakierów
 • Specjaliści z instytutów badawczych

Uczestnik Studiów otrzymuje świadectwo Politechniki Krakowskiej

Najważniejsze

atuty

Dlaczego warto zdobywać specjalizację w zakresie farb i lakierów?

Studia gwarantują wysoki stopień profesjonalnej wiedzy i specjalizacji w branży farbiarskiej. Wykładowcami są zarówno naukowcy, specjaliści z instytutów badawczych z kraju i za granicą, jak i praktycy z przemysłu. Prezentują najnowszą wiedzę specjalistyczną a także dzielą się doświadczeniami ze swojej praktyki zawodowej.

Prowadzone zajęcia praktyczne stanowią wsparcie dla zdobytej wiedzy teoretycznej.